Ås-Gärde 1:6, Ås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggrätter för 11-12 fastigheter i storleken 1050-2800 kvm, avsedda för enbostadshus samt i begränsade delar parhus eller radhus.

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Meny