Hissmon 1:231 m.fl., Krokom (Kvarna)

Syftet med detaljplanen är att förutom villatomter även möjliggöra rad- och parhus samt justera några nu gällande planbestämmelser som bättre passar in i dagens efterfrågan på bostäder.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 305

Meny