Hissmoböle 2:332, Krokom

Den tillåtna användningen i gällande planbestämmelser är Handel. Planändringen innebär att användningen ändras till Handel och Kontor. Området som omfattas av ändringen ges dessutom en genomförandetid (se genomförandebeskrivningen). I övrigt fortsätter planen att gälla som i dag. Planändringen görs för att få en mer flexibel användning av lokalerna.

Meny