Bakvattnet 1:55, Bakvattnet

Detaljplanens syfte är att tillskapa den ytterligare mark som behövs för de två befintliga radhuslängorna på Bakvattnet 1:75 och 1:76 samt att möjliggöra avstyckning av c:a 16 st enskilda fritidshustomter.

Meny