Fannbyn 2:70,
Dvärsätt

Detaljplanens syfte är att tillskapa lokaler för handel,
vård, kontor, restaurang, hotell, bensinstation.

Meny