del av Gräfte 4:8,
Aspås

Ändring av planen har initierats av att bostadsrättsföreningen Aspås 1 vill uppföra en carport med ca 8 bilplatser, i huvudsak på befintlig parkeringsplats på tomten. Enligt gällande plan får den aktuella marken inte bebyggas.
Planen ändras så att carport eller garage kan uppföras på tomten

Meny