del av Föllinge-Backen 2:88 m fl, Föllinge

Ändring av planen har initierats av att kommunen vill uppföra en återvinningscentral på industriområdet vid korsningen Långgatan-Industrigatan. Del av området används i dag för återvinningsstation (containeruppställning).

Meny