Åkersberg 1:7 – 1:57, Åkersjön

Planändringen har initierats av att Åkersbergs samfällighetsförening, där fastighetsägarna i området är delägare, har framfört önskemål om större byggrätter på fastigheterna.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 246

Meny