Rödögården 1:16, 1:21 – 1:56
och 1:59, Rödön

Planändringen har initierats av att kommunen drar fram kommunalt vatten och avlopp i området samt att en del fastighetsägare har framfört önskemål om större
byggrätter på fastigheterna.

Planändringen väntas medföra att andelen helårsboende och antalet barnfamiljer på sikt kommer att öka. I dag är ca 50 % av de bebyggda fastigheterna helårsbostäder.

Meny