del av Dvärsätt 5:3 m fl, Dvärsätt

Ändring av planen har initierats av att ägarna till de tre småhusfastigheterna Fannbyn 2:18, 2:25 och 2:26 vill utöka tomterna upp mot järnvägen.

Marken mellan tomterna och järnvägen är inte tidigare planlagd. För att reglera markanvändning och byggrätt ska marken planläggas innan den läggs samman med
småhustomterna.

Planen innebär att stor del av marken mellan tomterna och järnvägen läggs ut för bostadsändamål med viss byggrätt för garage och uthus.

Meny