Kaxås 4:30, Kaxås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av fritidshus i anslutning till befintlig bebyggelse vid Lillvallen på Hällsjöns sydvästra sida i Kaxås.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 272

Meny