Hägra 3:4 mfl, Hissmofors

Sågens verksamhet ökar genom en utökad produktion av sågade trävaror. Det finns idag upplag av trävirke som behöver byggas in i virkesmagasin. För att detta ska vara möjligt krävs det en planändring. Även andra utbyggnader inom området kan i framtiden behöva ske.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 268

Meny