Fannbyn 2:49, Dvärsätt

Fastighetsägaren har för avsikt att kunna nyttja fastigheten som tomt för bostadsändamål. Detaljplanen behöver ändras till B, bostadsändamål då gällande detaljplan ”Byggnadsplan för del av Dvärsätts samhälle, Dvärsätt 11:2, Fannbyn 2:28 m.fl., Rödön, Krokoms kommun”, tillåter småindustri, Jm.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 270

Meny