del av Ytterån 1:62, Ytterån

Enligt gällande detaljplaner är fastigheten avsedd för förskola, bostäder och parkmark. Kommunen har köpt fastigheten och hela området avses användas för bostadsändamål.

Meny