del av Åkersjön 1:10 m.fl., Åkersjön

Planområdet omfattar den del av fastigheten Åkersjön 1:10 som ligger söder om väg 689. De senaste åren har området utvecklats och det har uppförts ett vandrarhem, campingområde med servicebyggnad samt fyra stugtomter som är bebyggda eller håller på att bebyggas.
En önskan har framförts att utveckla området ännu mer med ytterligare ca 10 tomter för fritidsboende. Med anledning av denna expansion som sker och kommer att ske behöver området planläggas.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 263

Meny