Hissmoböle 2:16, 2:40 m.fl, Krokom

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av flerbostadshus i form av mindre lägenheter inom fastigheterna Hissmoböle 2:16, 2:40 samt 2:51. Gällande detaljplan, ”Stadsplan för Krokoms samhälle”, Hissmoböle 2:36 mfl, Krokoms kommun, fastställd 1982-02-10”, medger handel i två våningar. Detaljplanen behöver därför ändras så att den medger bostäder.

Illustration: Sweco Architects AB

Illustration: Sweco Architects AB

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 298

Meny