Rödögården 1:6, Rödön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder. Utbyggnaden omfattar avstyckning av nio tomter i anslutning till befintlig bebyggelse vid Rödögården.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 294

Meny