Rödö­gården 1:5 och 1:33, Rödön

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av 10 stycken enbostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse vid Rödögården, Rödön. Planområdet utgörs av skogs- och hagmark. Cirka 1,75 hektar av fastighetens totala yta på cirka 8,1 hektar föreslås för bebyggelse.

Status

  • Laga kraft
  • Datum: 2015-11-25
  • Plannummer: 278