Rösta 2:6, Ås

Syftet med planändringen är att minska prickmarken i planområdets sydöstra del för att möjliggöra att även denna del bebyggs alternativt används som parkering.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 274

Meny