Hissmon 1:125, Krokom

I samband med det akuta behovet av lokaler för kommunala verksamheter och kommunens bostadsbolag ansökte Krokomsbostäder AB om en planändring för fastigheten Hissmon 1:125 då en lämplig placering av en ny kontorsbyggnad är i Krokoms centrum med närhet till förvaltningsbyggnaden och övrig service.

Ett tillägg har gjorts så att planen förutom bostäder även tillåter centrumverksamhet.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 280

Meny