Hissmoböle 2:281, 2:334 och 2:20, Krokom

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra LSS daglig verksamhet, fritidsgård samt föreningsliv. Gällande detaljplan medger kontor, småindustri och hantverk.

På fastigheterna Hissmoböle 2:334 och 2:20 som ligger sydväst om Hissmoböle 2:281 ändras gällande detaljplan från parkmark till parkeringsplats.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 292

Meny