Nytänk för bättre service

Kajsa Mattsson

Kajsa Mattsson är ny tillväxtchef. Genom förändringar i organisationen ska ännu bättre förutsättningar för samverkan och effektivitet skapas. Hela organisationen behövs om målet ska nås.

Den 1 januari 2023 trädde en ny organisation i Krokoms kommun i kraft. Samhällsbyggnadsförvaltningen lades ner och verksamheterna flyttades över till kommunledningsförvaltningen. Med tanke på det ambitiösa tillväxtmålet som den nya majoriteten har satt kan det vid en första anblick verka väldigt märkligt att ta bort just samhällsbyggnadsförvaltningen. Tomas Jonsson, kommundirektör, berättar att tanken bakom förändringen är att skapa bättre förutsättningar för just tillväxt.
– Syftet med omorganisationen är att skapa bättre samverkan och nå högre effektivitet i all verksamhet som påverkar kommunens ambitioner och förutsättningar för tillväxt. Vi ser redan nu positiva effekter trots att det bara har gått några månader, säger Tomas Jonsson.

Kajsa Mattsson är ny tillväxtchef sedan den 1 mars 2023. Hon menar att den nya organisationen bygger bort stuprör och skapar förutsättningar för en ökad förståelse mellan olika verksamhetsområden. Det ger i sin tur bättre möjligheter för medarbetarna att kunna göra ett bra jobb.
– Genom att samla de verksamheter som berörs vid exempelvis företagsetableringar under samma tak kan vi mycket snabbare få en helhetsbild av vilka som behöver engageras i respektive ärende. Vi kan ge en bättre service och processerna går snabbare, säger Kajsa Mattsson.

Något som Kajsa återkommer till är servicen till medborgarna och att den kan bli bättre. Det handlar om alltifrån snabb service via telefon till proaktiv information via hemsidan. Nyckeln är även här att skruva lite på organisationen för att skapa förutsättningar för personalen i kundcenter att hitta svaren på vanliga frågor och att kommunikatörerna ges möjlighet till ett nära samarbete med nyckelpersoner i olika projekt.
– Med ganska små justeringar tror jag att vi kan göra stora förbättringar. Vi vet att vi behöver bli mer tillgängliga och transparenta och förbättringsarbetet är redan igång, säger Kajsa Mattsson.

Det är en hel del på gång i Krokoms kommun som ska bidra till att skapa utrymme för fler att bo och arbeta här. Byggprojektledarna jobbar för fullt med ny- och ombyggnationer av skolor och förskolor. Planarkitekterna jobbar med både nya och pågående detaljplaner och planprogram. VA-utbyggnaden i de södra kommundelarna är ett annat stort projekt och inom avdelning renhållning arbetar man för fullt med att ta över ansvaret för återvinningsstationerna samt införa fastighetsnära förpacknings- och matavfallsinsamling.

Tillväxten ska vara hållbar och det märks genomgående i de olika verksamheterna. Solceller monteras på tak på ny- och ombyggnationer, detaljplaner värnar ytor för odling och grönytor och inom VA pågår framtagande av vattentjänstplan och vattenskyddsområden.
– Jag kan passa på att uppmana dig som bor här att engagera dig i samrådsprocessen om du vill vara med och påverka utvecklingen. På så sätt kommer åsikterna med i tid och vi kan också undanröja en del missuppfattningar, säger Kajsa Mattsson.

Krokoms kommun är stor till ytan och att säkerställa kommersiell service i glesbygd är ett viktigt fokusområde. Här ligger Krokom i framkant i länet och politikerna har beslutat om ett kommersiellt serviceprogram för 2023–30. Kajsa berättar att Krokoms kommun har identifierat tre insatsområden i programmet; att stärka tillgången till kommersiell service, att stärka förutsättningarna för servicegivarna och att stärka samordningen mellan offentliga aktörer.
– Tillsammans med invånarna vill vi stärka och utveckla Krokom till en ännu bättre kommun att leva, bo och jobba i, både för alla som redan bor här och för alla som vill flytta hit, säger Kajsa Mattsson.

Åsa Sjödin

Tidigare på temat 19 300 invånare

MÅLET ÄR 19 300 INVÅNARE

VARFÖR MÅSTE KROKOM VÄXA?

VAD SÄGER POLITIKERNA OM KROKOMS KOMMUNS MÅL?

Meny