Vad säger politikerna om Krokoms kommuns mål?

Kvinnor plockar kantareller

Den politiska kommunledningen har pekat på stark befolkningstillväxt och god ekonomisk hushållning som Krokoms målbild för 2035. Vi frågade kommunens politiker om vad dessa mål betyder för dem och hur de ser att vi kan nå dem.

Katarina Rosberg, Socialdemokraterna

Vad betyder målen för dig?

Man ska kunna leva och bo i hela kommunen. En stark befolkningstillväxt innebär att vi kan utveckla vår kommun och satsa på skola vård och omsorg.
Med tillväxt kan vi också satsa på kultur och föreninsliv. Det är också viktigt att folk vill bo kvar. Vi ska vara en bra arbetsgivare.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Se till att det byggs olika sorters bostäder. Långsiktig strategisk planering. Vi ska ha bra infrastruktur som fungerar i hela vår kommun. Förebyggande arbete inom socialtjänsten. Och vi ska vara en bra företagskommun.

Carl-Oscar Fransson, Moderaterna

Vad betyder målen för dig?

Det betyder väldigt mycket för vårt parti att vi har fortsatt tillväxt i Krokoms kommun.Om vi får en negativ befolkningstillväxt så innebär det i förlängningen att utvecklingen i våra byar stannar av och utflyttning sker och i förlängningen försvinner de... Får vi till en stark befolkningstillväxt, vilket vi jobbar för, möjliggör det att vi kan utveckla Krokoms kommun i form av underhåll av skolor, idrottshallar och det blir enklare med kompetensförsörjningen bland annat.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Det ska vara enkelt för våra medborgare och företag med ärendehantering såsom bygglov och man ska få stöd och hjälp i sina ärenden om det behövs. Genom att bli mer digitala och arbeta smartare tillsammans med att öka inflyttningen, ser vi att vi kommer att uppnå målet med god ekonomisk hushållning då effekten blir dubbel genom ökat invånarantal samtidigt som effektiviteten ökar.

Rasmus Ericsson, Kristdemokraterna

Vad betyder målen för dig?

För oss betyder detta att vi måste prioritera välfärden, näringslivsfrågor och tryggheten för våra medborgare. Det betyder att det är viktigt att skola, vård och omsorg är i fokus för utveckling genom att få fler händer i vården för att ta hand om våra äldre och jobba förebyggande för att fler barn ska få en trygg uppväxt. Att öka kvaliteten i skolan är ett viktigt välfärdslöfte. Vi ska ta ansvar för alla byar, hela Krokoms kommun från norr till söder ska vara en plats för växtkraft.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Genom ansvarsfulla budgetar från det politiska styret och ett långsiktigt arbete för att utveckla samhällsservice och välfärd. Genom förebyggande arbete inom socialtjänst och skola ska kommunen vara en hjälpande hand för familjer. Krokoms kommun ska vara det naturliga valet för barnfamiljer, genom trygga familjer får vi ett tryggare samhälle.

Karin Jonsson, Centerpartiet

Vad betyder målen för dig?

För Centerpartiet betyder det att hela Krokoms kommun ska växa. Vi ska bli fler invånare och fler företag. Kommunens invånare ska kunna känna sig trygga med att skola, vård, omsorg och övrig samhällsservice håller god kvalitet och finns för dem när de behöver det. Allt detta ska ske samtidigt som vi är rädda om skattepengarna och håller budget.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Det behöver byggas mer bostäder runt om i kommunen och företagen måste få bättre förutsättningar, bland annat genom att kommunen köper mer varor och tjänster av lokala företag. Alla orter ska behålla sina förskolor och skolor och vi ska jobba hårt för bättre vägar och kollektivtrafik.

Eva Ljungdahl, Miljöpartiet

Vad betyder målen för dig?

Vi i Miljöpartiet vill inte att kommunen ska växa, bara för växandets skull. Det behöver finnas en plan för infrastruktur och hållbarhet där naturvärden tas i åtanke och där vi bygger samhällen vi också vill bo kvar, leva och trivas i. Tillväxt är inte bara inflyttning, och inte den enda lösningen på allt. En god ekonomisk hushållning innebär för oss att vara ansvarsfull med skattebetalarnas pengar, och att ha i åtanke att de investeringar vi gör ska generera nytta på lång sikt.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Vi ser att det handlar om att investera förnuftigt och att göra satsningar som är långsiktiga så att det vi sparar på idag inte blir kostnader imorgon. I det behöver kommunen ha en bättre hållbarhetsstrategi. Kommunen behöver även en tydlig plan för hur vi ska möta den allt mer åldrande befolkningen samt förbättra den psykiska och fysiska hälsan hos våra yngre.

Marie Svensson, Vänsterpartiet

Vad betyder målen för dig?

Att vi tar väl hand om alla som bor i vår kommun. Krokom bör därför jobba för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det betyder exempelvis att vi följer Agenda 2030. Vidare att vi satsar på förskolor och skolor, kultur, fler och bättre bostäder (även hyresrätter) samt folkhälsa, socialt arbete och äldreomsorg.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Vi anser att man måste satsa på kvalitet i kommunens verksamheter, en bra välfärd och god infrastruktur för våra invånare i hela vår vidsträckta kommun. Först då blir vi en attraktiv kommun, där alla invånare trivs och också vill bo kvar i.

Ulrika Wassberg, Jämtlands Väl Krokom

Vad betyder målen för dig?

Kommunen måste steppa upp tempot när det gäller bland annat att bygga fler bostäder, förbättra kvaliteten på vård och omsorg samt att vidga synen och se områden runt Krokom och Ås. Vi har många byar och mindre samhällen som måste utvecklas i takt med tillväxten. För JVK betyder det att fler unga skulle välja att stanna i Krokoms kommun. Detta ger också på sikt skatteintäkter till vår kommun. En stor förhoppning är också att välfärden blir både mer patientsäker och trygg för den äldre generationen.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Se till att det är goda förutsättningar för våra barn och unga med bra undervisning i förskola och skola. Att minska den psykiska ohälsan och ta till vara på våra utbildade lärare i kommunen. Se till att erbjuda dem en attraktiv arbetsplats, en bra arbetsmiljö och ett attraktivt boende med närhet till både natur och samhällsnyttiga tjänster. Släpp fram turismen och stötta våra egna entreprenörer i kommunens alla hörn.

Ronny Karlsson, Sverigedemokraterna

Vad betyder målen för dig?

SD delar inte riktigt den positiva bilden som kommunledningen gör om att vi fram till 2035 ska öka befolkningen till ca 19 300 invånare. Det kommer ställa alltför stora krav på alla kommunens verksamheter, allt från barnomsorg till renhållning kommer behöva byggas ut. Den exploatering som kommunledningen och styret i kommunen vill göra innebär att skattekollektivet kommer få stå för en stor del av de ökade kostnaderna vilket vi SD är emot.

Hur ser du att vi kan nå de uppsatta målen?

Ett är att kraftigt satsar på området runt Ås men vi vill absolut inte göra det då vi anser att en stor exploatering runt Ås innebär att Ås byggs sönder.

Meny