Installera värmepump

Tekniker monterar lufvärmepump

En värmepump kan utvinna energi ur luft, mark eller vatten. Vid installation av bergvärme-, jordvärme- eller ytvattenpump krävs anmälan till kommunen. Ska du installera en luftvärmepump behövs ingen anmälan.

Varför anmälningsplikt?

Varför anmälnings­plikt?

Kommunen måste veta var det borras/grävs och vilket köldmedium som används. Det kan eventuellt behövas extra försiktig­hetsåtgärder. För att grundvattnet, vårt viktigaste livsmedel, inte ska förorenas av värmepumpsanläggningar, måste arbetet göras korrekt. Om installationen av någon anledning är olämplig kan kommunen stoppa den.

Du som ska installera anläggningen är an­svarig för att ta reda på om till exempel el-, tele-, vatten- och avloppsanläggningar berörs av din värmepumpanläggning.

Kommunen är skyldig att åtalsanmäla den som inte i förväg anmäler sin värmepumps­installation.

Anmäl i god tid

Anmäl i god tid

Anmäl din installation cirka sex veckor före borrning/grävning/installation av värmepumpen.

När ärendet är komplett ska kommunen ge besked inom sex veckor, men det brukar oftast ta ca 1-3 dagar och max två veckor.

Vad krävs vid anmälan?

Vad krävs vid anmälan?

Om du inte har någon karta över din tomt kan du beställa en hos kommunen, kontakta Kundcenter.

Avgift

Avgift

I samband med anmälan tar vi ut en hand­läggningsavgift. Den ska täcka den tid det tar att granska och bedöma att anmälan uppfyller kraven som är ställda samt hand­läggning och arkivering. För bostadsfastig­heter för 1–2 familjer tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggning.

Fördjupning, läs mer om servitut

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny