Installera eldstad

Händer som värmer sig mot en braskamin.

Om du ska installera eldstad eller göra en väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du anmäla till kommunens bygg- och miljöavdelning innan du påbörjar arbetet.

Ska du installera eldstad?

Då behöver du göra en anmälan. Det gör du enkelt via vår e-tjänst Söka bygglov och andra ärenden:

Söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logga in med bankID och följ instruktionerna.

Vad är väsentlig ändring?

Vad är väsentlig ändring?

Det är åtgärder som kan leda till ökad brandrisk eller förändrade utsläpp till omgivningen genom

 • ändrade eldningsförhållanden eller rökgastemperaturer
 • annan förändring av eldstadens funktion eller användningssätt

Exempel på väsentlig ändring som du ska anmäla

Exempel på väsentlig ändring som du ska anmäla

 • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen eldstad
 • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte, till exempel från olja till pellets

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

Exempel på åtgärder som normalt inte är anmälningspliktiga

 • Glidgjutning av skorsten, in­sättning av insatsrör i befintlig skorsten eller liknande under­hållsåtgärd
 • Byte av eldstadsplan (glödskydd på golvet)
 • Byte av eldstad till likvärdig avseende typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal

Ärendets gång

Ärendets gång

När du har skickat in en komplett anmälan får du startbesked och kan installera eldstaden. Innan du börjar bör du samråda med sotaren. Efter att installationen är klar ska den besiktigas och godkännas av en sakkunnig sotarmästare www.sotarbolaget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Kontrollplanen och godkänt protokoll ska du skicka till kommunen som utfärdar slutbesked. Efter det får du börja använda din eldstad.

Handlingar som ska lämnas in till kommunen

Handlingar som ska lämnas in till kommunen

 • Blankett "Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd".

  Blanketten finns här på vår e-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritning i skala 1:100.
 • Sektionsritning i skala 1:100 där man ser skorstenens höjd över tak och nock, genomföringar genom bjälklag och tak.
 • Produkternas prestandadeklaration och CE-märkning.
 • Kontrollplan.
 • Eventuellt foton istället för ritningar. Till exempel om du ska sätta in en kassett i tidigare öppen spis. Då ska fotona visa den befintliga öppna spisen där kassetten ska stå. Även fasaden som visar var befintlig skorsten är och hur hög den är.

Spara energi

Spara energi

Kontakta gärna kommunens energi- och klimatrådgivare för att diskutera uppvärmning och energi. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

Läs mer om energi- och klimatrådgivning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny