Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

280 lastbilar levererar Krokoms nya äldreboende

Skiss över det nya äldreboendet på Tullkvarnsvägen

Från och med måndag 12 september kommer cirka tio lastbilar om dagen att köra till Tullkvarnsvägen och det nya äldreboendets byggområde.

Snart kommer byggmoduler till det nya äldreboendet att levereras till byggområdet på Tullkvarnsvägen 1. Modulerna fraktas på lastbilar som kommer att köra från Krokomsporten längs Föllingevägen, för att sedan svänga in på Aspåsvägen och därefter Tullkvarnsvägen. Transporterna påbörjas måndag den 12 september och beräknas pågå i sex veckor, måndag–lördag under veckorna. Ungefär tio lastbilar om dagen kommer att köra längs rutten.

Allt eftersom modulerna levereras kommer de att monteras ihop till den nya byggnaden. Du som vill titta på bygget är välkommen att ställa dig på behörigt avstånd till området. Byggföretaget önskar att du inte kör in på Tullkvarnsvägen om du inte har något direkt ärende dit, eftersom mycket byggtrafik kommer att köra längs vägen.

Det nya äldreboendet på Tullkvarnsvägen är ett led i satsningen Äldrebygget, som syftar till att öka antalet platser på särskilt boende i Krokoms kommun.

Meny