Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ingen feriepraktik på förskolorna

Passerkort för sommarjobb

Det blir ingen feriepraktik för ungdomar på för­skolor­na i Krokoms kommun under coronakrisen. Detta efter Sveriges Kommuner och Regioners nya rekom­mendationer. Nu går Krokoms kommun ut och vädjar till andra arbetsgivare att erbjuda feriepraktik.

Sedan tidigare är det klart att det inte blir någon feriepraktik på äldreboenden och gruppbostäder i kommunen.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioner förtydligat att det inte heller är aktuellt med feriepraktik på förskolor kopplat till coronapandemin.

Samtidigt har regeringen gett kommuner extra pengar för att ta fram nya sommarjobb till ungdomar. För Krokoms kommun handlar det om drygt 300 000 kronor.

Det är totalt 354 ungdomar som sökt feriepraktik i Krokom, i dagsläget finns det 201 platser att fördela. De platser som finns kommer i första hand att gå till de äldsta ungdomarna.

Krokoms kommun vill uppmuntra företag och organisationer att erbjuda fler feriepraktikplatser.

För mer information:
Malin Sjöblom, feriepraktiksamordnare
Telefon: 0640 – 162 42

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef
Telefon: 0640 162 90

Här hittar du mer information om feriepraktik

Meny