Barn eller unga som far illa

Alla barn har rätt till trygghet, om­vård­nad och fostran. Det är vuxnas ansvar att se till att barnens alla behov blir till­­godosedda. Trots det blir barn utsatta för misshandel, övergrepp, bevittnar våld i hemmet eller saknar tillräcklig omvårdnad.

Om du misstänker att ett barn kan behöva skydd eller är orolig för att ett barn eller en ungdom kan fara illa är det viktigt att du tar kontakt med oss på socialförvaltningen. Du behöver inte själv ha bevis för att barnet far illa, det räcker med din misstanke och du kan alltid ringa oss för att samråda om hur du ska göra.

Allmänheten bör anmäla misstankar om att barn far illa. I lagen står det att alla som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialnämnden (14 kap. 1 c § SoL).

Som privatperson har du möjlighet att vara anonym, men det förutsätter att du inte berättar vem du är när du kontaktar socialtjänsten.

Anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och alla personal inom hälso- och sjuk­vård samt socialtjänst har en ovillkorlig skyldighet att anmäla till social­för­valt­­ningen om man misstänker att ett barn kan fara. Det kan gälla omvårdnad om barnet, misstanke om drogproblem, våld eller sexuella övergrepp inom familjen eller något annat som skulle kunna inne­bära att socialförvaltningen behöver stödja barnet eller familjen.

Skyldigheten omfattar all personal inom förskola, skola, BVC, verksamheter inom hälso- och sjukvård, polisen med flera. Kom ihåg att även du som privatperson bör anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn eller en ung person far illa.

Vad händer efter anmälan?

Vad händer efter anmälan?

När vi på socialförvaltningen får in en anmälan om misstanke att ett barn far illa gör vi en bedömning om vi ska utreda barnets situation och behov. Det betyder att vi kontaktar barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Om anmälan handlar om misstanke om barnmisshandel eller sexuella övergrepp inom familjen bedömer socialtjänsten, i samråd med polisen, om och när det är lämpligt att kontakta föräldrarna.

Ung person med luva bakifrån i stadsmiljö.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny