Redogörelse för till­gänglighet

En väg i skogen

Här beskriver vi vilka brister det finns i till­gänglighet för Krokoms kommuns hem­sida. Här får du också information om hur du kan meddela oss om du upptäcker brister i tillgänglighet.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Behöver du innehåll från krokom.se som inte är till­gängligt för dig, kontakta oss så hjälper vi dig. Ring till kundcenter på 0640 161 00 eller skicka epost till:

kommunikation@krokom.se

Rapportera brister i tillgäng­lighet

Upptäcker du problem som vi inte beskrivit på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagkraven om digital tillgänglighet, vänligen meddela oss. Ring kundcenter på 0640 161 00 eller skicka epost till:

kommunikation@krokom.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ansvarar för tillsyn enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG.

Här kan du anmäla bristande till­gänglighet hos DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur tillgänglig är webb­platsen?

Vi är medvetna om att vissa delar eller information inte helt uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgänligheten på krokom.se. Vi ska uppnå grund­läggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 AA.

På DIGGS hemsida kan du läsa mer om WCAG 2.1 AA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brister

  • Det finns PDF dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Filmer på webbplatsen och i våra sociala medier saknar saknar syntolkning.
  • Det finns otydligt beskrivna länkar.
  • Det finns texter som upplevs akademiska och svårlästa. Vi strävar efter att ha ett LIX-värde på under 40.
  • Vissa bilder som inte är dekorationsbilder kan sakna alt-text.
  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält för att skydda din integritet.
  • E-tjänsteplattformen vi använder kommer från en tredjepartsleverantör. De granskar med jämna mellanrum tillgängligheten ur det tekniska perspektivet och ska följa WCAG 2.1 AA i den utsträkning som de är applicerbara.
    I själva e-tjänsterna kan det finnas bilder utan alt-text, bristfällig kontrast, svårläst språk och dokument som inte klarar tillgänglighetskraven.

Hittar du fler brister så är vi tacksamma för att du meddelar oss. Ring kundcenter 0640 161 00 eller skicka e-post till:

kommunikation@krokom.se

Hur testar vi webbplatsen?

Vi genomgår ständig intern testning av hemsidan. Vi använder digitala verktyg för att kontrollera och åt­gärda tillgänglighetsproblem. Vi använder också tredjepartsleverantörer för att förbättra tillgänglig­heten.

Redogörelsen uppdaterades 9 januari 2024.

Hur ligger vi till i jämförelse med andra?

På hemsidan webperf.se kan du se hur vi ligger till i jämförelse med andra bolag ägda av offentlig sektor. Webperfs tanke är att mäta om webbplatser som är viktiga för det svenska samhället följer god praxis.

Klicka här för att komma till webperf.se och topplista för kommuner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny