Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Vad är viktigt för Åsbygden? Var med och påverka

Under hösten har ett stort antal förslag till utveckling av Åsbygden lämnats in till Krokoms kommun. Det rör alltifrån utegym till lekplatser och distriktssköterskemottagning. Du som bor i postnummerområden som tillhör "Åsbygden" har nu möjlighet att vara med och prioritera vilka förslag som kommunen ska ta tag i först!

När enkäten är avslutad kommer Krokoms kommun att sammanställa alla inkomna svar och använda dem som beslutsunderlag tillsammans med ekonomi, politisk viljeinriktning och allmän genomförbarhet av förslagen (eftersom vissa frågor inte ligger inom kommunens ansvarsområde). Vissa projekt kommer sannolikt att genomföras under våren, medan andra kan få vänta. Det är i dagsläget osäkert om alla förslag kan genomföras. Det får framtiden utvisa.

Resultaten kommer att presenteras i slutet av februari eller början av mars. Kommunen kommer också att kontakta föreningar och företag för att undersöka möjligheten till gemensamt genomförande av vissa aspekter.

Senast 31 januari 2024 behöver vi dina svar. Du som har ett postnummer för Åsbygden kan delta i enkäten, dvs du med postnummer: 836 70, 836 71, 836 72 eller 836 95

Till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny