Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Fullsatt när skol­struk­turen stod på schemat

Kommundirektören pratar inför en stor publik

Intresset var stort när kommundirektör Jonas Törngren och hans medarbetare skulle presentera förslaget till ny skols­truktur för de södra kommundelarna. Närmare tvåhundra personer hade sökt sig till Hägragården för att ta del av förslaget

Jonas Törngren inledde kvällen. Han berättade om de bakomliggande orsakerna till att kommunstyrelsen gav honom i uppdrag att utreda och föreslå en ny struktur för skolan i de södra delarna av Krokoms kommun. Flera av de nuvarande skollokalerna har stora problem och kostnaderna för renovering och hyra av moduler är höga.

- Under 2018 lade vi ungefär 15 miljoner kronor på reparationer och det är pengar vi kan göra betydligt större nytta med på andra håll. Dessutom blir ju arbets­miljön för både elever och lärare lidande om lokalerna är dåliga, sade Jonas Törngren.

Förslaget som presenterades under kvällen är helt färskt och nu väntar en period av politiska diskussioner och inhämtning av synpunkter från medborgare. Förutom gårdagens möte i Dvärsätt finns det möjlighet att lämna synpunkter via hemsidan. Den 6 november är det ett dialogmöte i Aspås samt Ås inom ramen för de medborgardialoger som ska hållas på olika håll under hösten.

Den 3 december fattas beslut i barn- och utbildnings­nämnden och den 11 december i kommunstyrelsen. Det slutgiltiga förslaget fattas av kommunfullmäktige i februari 2020.

Efter fikat var det dags för publiken att ställa frågor och det blev stund­tals ett ganska hårt tryck på panelen De två huvudförslagen är snarlika. De bygger på en sammanslagning av skolorna i Krokom (Hissmo, Kvarnback och Nyheden) samt Dvärsätt och Rödön. Skillnaden mellan de båda förslagen är om det ska bli en eller två skolor i Krokom. Två alternativa förslag finns också där tanken är att i stort sett behålla nu­varande struktur samt delvis renovera och delvis bygga nytt. Förslagen finns att ta del av i sin helhet på kommunens hemsida.

Efter fikat var det dags för publiken att ställa frågor och det blev stundtals ett ganska hårt tryck på panelen. Den bestod av:

  • Jonas Törngren
  • Birgitta Lundgren, chef för barn- och ut­bildnings­­förvaltningen
  • Tomas Nilsson, fastighetschef
  • Ulla Schill, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Pernilla Oscarsson, verksamhetschef för elevhälsan

Ett flertal röster från Rödön lyfte rädslan för att skolan skulle försvinna mot bakgrund av att de har valt att bosätta sig där just för att det finns en skola. De menade att närheten till skolan samt att det är en lagom stor skola där alla känner alla och där barnen är trygga är så mycket värt. Kristina Ernehed från Kälom funderade över hur det här förslaget påverkar kommunens norra delar.

- Klart är att Sveriges kommuner har det tufft idag, de är underfinansierade. Vi medborgare behöver ställa krav på riksnivå på att resursfördelningen ändras för pengarna räcker helt enkelt inte till. När det gäller våra skolor tycker jag att det är viktigt att se till helheten så jag undrar, hur påverkar detta förslag övriga delar av kommunen, sade hon.

Att satsa på skolorna i kommunens södra delar på det sätt vi föreslår kommer att vara till nytta för hela vår kommun

Som svar till Kristina poängterade Jonas Törngren återigen vikten av att använda de pengar vi har på rätt sätt.

- Om vi använder våra pengar till att underhålla dåliga fastigheter i stället för att säkerställa att vi har bra undervisningskvalitet är vi fel ute. Att satsa på skolorna i kommunens södra delar på det sätt vi föreslår kommer att vara till nytta för hela vår kommun i slutänden, sade han.

En aspekt som återkom i flera av de kritiska rösterna var vikten av att den lilla byskolan får vara just liten där alla känner alla. Att skicka sitt barn som ska börja F-klass till en stor F-9-skola var inte att tänka på för många av de föräldrar som var med på mötet. Tomas Sjövall, boende i Ås, jobbar på JGY som har över 2000 elever. Hans erfarenhet är att eleverna trivs om personalen trivs. Det har ingenting med skolans storlek att göra.

- Den stora frågan är ju vad vi har råd med, kommunens pengar ska räcka till väldigt mycket. Jag tycker att det blir alldeles för mycket prat om enskilda enheter, vi måste lyfta diskussionen till att omfatta hela kommunen, sade han.

Debatten var stundtals ganska het och kritiken mot förslaget var ganska stor, men det fanns också flera positiva röster. Anna Falk, lärare vid Nyhedens skola, var en av dem.

- Jag tycker att det är fantastiskt att det planeras för ändamålsenliga och fräscha lokaler, sade hon.

Här kan du läsa mer om de olika förslagen

Meny