Translate site

Startsida Krokoms kommun

Ungdomskulturråd UK

Vad vill UK i Krokoms kommun?

  • Presentera UK för alla som har ett intresse.
  • Ge fler ungdomar chansen att visa upp sig och sin kultur.
  • Sprida ungdomskulturen i Krokoms kommun.
  • Se över övningslokaler för ungdomar, och förbättra chanserna att använda bra replokaler för sina verksamheter. Kan man till exempel utnyttja föreningshusen mer?
  • Ge ungdomar som bor i glesbygd chans att ta del av det kulturutbud som ges i tätorter, eller ta ut kulturen till dem.
  • Informera om till exempel betalning samt kontraktsskrivning vid spelningar och uppvisningar.
  • Hjälpa till med verksamheter på fritidsgårdarna. Kanske ta dit band som spelar.
  • Utbilda unga arrangörer.

Ungdomar måste få vara med och göra sin röst hörd i sammanhang som berör dem, exempelvis bussar som dras in, skollokaler och andra lokaler de vistas i dagtid. De måste vara med och tycka till om indragningar av lärare, och annan personal som jobbar med ungdomar.

Pengarna från våra arrangemang går oavkortat till vår ungdomsverksamhet!

Uppdaterad 2018-02-14 av Ulla Eriksson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se