Kultur

kvinna som sjunger i mikrofon i bakgrunden en barnkör

Krokoms kommun sjuder av liv i alla hörn året om. Bygdespel och teater, sång, musik hantverk och dans. Här har vi ett nära samarbete med organisationer och föreningar för att utveckla den lokala kulturverksamheten.

Vi erbjuder ett brett kulturutbud till både barn och vuxna med förankring i föreningslivet, bygdens traditioner och historia. Här finns gott om spännande besöksmål.

UK – Ungdomskulturrådet

UK – Ungdomskulturrådet

Ungdomar måste få vara med och påverka i sammanhang som berör dem. Det här vill Ungdomskulturrådet i Krokoms kommun:

  • Presentera Ungdomskulturrådet för alla som har intresse
  • Ge fler ungdomar chansen att visa upp sig och sitt kulturutövande
  • Sprida ungdomskulturen
  • Ge ungdomar som bor i glesbygd chans att ta del av kulturutbudet som ges i tätorter. Eller vice versa – ta kulturutbudet till glesbygden
  • Hjälpa till med verksamheter på fritidsgårdarna
  • Utbilda unga arrangörer
  • Pengarna från Ungdomskulturrådets arrangemang går oavkortat till vår ungdomsverksamhet.

Kulturmiljöer i Krokoms kommun

Kulturmiljöer i Krokoms kommun

Krokoms kommun är rik på kulturvärden och miljöer med bebyggelse från olika tidsepoker.

Det pågår en uppdatering av tidigare genomförd Kulturhistorisk utredning parallellt med inventering av intressant bebyggelse från industrihistoriska miljöer och efterkrigstidens bebyggelse.

Studierna omfattar även en fördjupning i kommunens tätorter där en pedagogisk beskrivning av de ”årsringar” som kan avläsas i bebyggelsen presenteras.

Programmet är tänkt att vara en intressant läsning för allmänheten samtidigt som den ska vara ett stöd i handläggning av bygglovsärenden och planering av nya bebyggelseområden. Kulturmiljöprogrammet ska utformas som ett tillägg i den kommunomfattande översiktsplanen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny