Information om allemans­rätten

Picknic vid ett vattenfall

Att vi söker oss ut i naturen är positivt, det ökar människors väl­befinnande och hälsa samt bidrar till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan i samhället. Tack vare alle­mans­rätten får vi alla röra oss fritt i naturen, men vi har inte bara rättig­heter utan också skyldigheter.

Allemansrätten ger oss frihet under ansvar – inte störa, inte förstöra. Visa extra omtanke både mot andra besökare och vår natur.

  • Välja utflykter i naturen nära där du bor. Utforska nya områden där inte så många andra är.
  • Fika och rasta på platser med gott om utrymme och håll avstånd till andra besökare.
  • På våren vaknar naturen till liv och ungar föds. Hålla hunden under extra stor uppsikt, i de allra flesta fall innebär det att hunden ska hållas i koppel.
  • Ta med dig ditt skräp hem.
  • Tänk på brandrisken. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.
  • Skyddade områden kan ha särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du på www.sverigesnationalparker.se eller www.lansstyrelsen.se.
  • Anpassa ditt vägval när du cyklar och rider så skadar du inte marken i onödan.
  • Plocka påskriset från marken, det är förbjudet att bryta kvistar och grenar från levande träd.
  • Visa respekt mot de som bor på platsen du befinner dig, undvika att gå för nära bostadshus.
  • Följ fjällsäkerhetsrådets råd om vistelse i fjällen.

Det är lätt att göra allemansrätt - hitta äventyr på Se och göra

Mer information om allemansrätten

Hundar i naturen

Cykla i naturen

Rida i naturen

Plocka påskris

Nationalparker och naturreservat

Nedskräpning

Elda i naturen

För dig som bor eller vistas i fjällen

Allemansrätten på andra språk

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny