Sök på andra bibliotek

Om du inte hittar det du söker hos oss finns möjlighet att söka på andra bibliotek. Hittar du böcker som vi inte har kan vi ofta låna in från andra bibliotek genom så kallade fjärrlån.

PRIMO, Mittuniversitetets kataloglänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Mittuniversitetets bibliotek finns i Härnösand, Sundsvall, och Östersund. Här hittar du även Härnösands bibliotek och Länsbiblioteket Västernorrland som tillsammans med Mittuniversitetets bibliotek i Härnösand bildar Sambiblioteket.

LIBRIS länk till annan webbplats
LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. För närvarande finns närmare 10 miljoner titlar från svenska bibliotek i databasen.

Myndigheten för tillgängliga medier/MTMlänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
MTM är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem.

Legimus-katalogenlänk till annan webbplats är en databas med litteratur som anpassats och gjorts tillgänglig för personer med läshandikapp. Exempel på Legimus bestånd: Talböcker, punktskriftsböcker, taktila bilderböcker och e-textböcker.

Sonderalänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Här kan du samtidigt söka i tre olika databaser. NAD, nationell arkivdatabas, LIBRIS, forskningsbibliotekens databas och SMDB, svensk mediedatabas. Du kan, på ett ställe, få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, film, musik, video, multimedia, skrift och originalhandlingar.

Hjälpte informationen på sidan dig?