Värmepumpar

Tekniker monterar lufvärmepump

Värmepumpar som tar ut energi ur jord, berg, grundvatten eller ytvatten har tillståndsplikt. Värmepumpar för luft/luft eller luft/vatten behöver du inte vare sig tillstånd för eller anmäla.

Värmepump kan vara ett miljövänligt uppvärmningssystem om den är korrekt installerad och placerats på lämplig plats. Tänk på att välja ett miljövänligt system, med avseende på köldmedia, andra kemikalier och bullernivåer. Bullret får inte överskrida 40 dB hos din närmaste granne. För alltid en dialog med grannen för att undvika onödiga konflikter.

Här hittar du mer information och anmälningsblankett

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny