Tema kom­petens­för­sörj­ning i årets första Vårt Krokom

Lagfoto på en grupp människor.

Kompetensförsörjning, att hitta rätt kompetens till rätt arbete, är en av de viktigaste frågorna för hela samhället och särskilt inom välfärdssektorn.

De prognoser som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram pekar på att kompetensutmaningen knappast kan lösas genom att enbart rekrytera fler. Vi behöver samtidigt hitta nya arbetssätt men också ta till vara och utveckla kompetensen hos våra nuvarande medarbetare.

Vi behöver få veta mer om vad framtidens medarbetare tycker är viktigt, för att göra rätt satsningar i en tuff konkurrens om personal, säger Maria Jacobsson, S

I Vårt Krokoms första nummer för året kan du ta del av ett samtal mellan kommunstyrelsens ordförande Maria Jacobbsson, S, och kommundirektör Tomas Jonsson om vad de ser som viktigt att fokusera på när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Du kan också läsa om tjejerna i KC, vad gör dom egentligen när telefonen inte ringer? Vi berättar om ungdomspanelens viktiga arbete för att Krokom ska kunna bli en ännu bättre arbetsgivare för unga. Det och en hel del annat finns att läsa i Vårt Krokom.

Här kan du bläddra i tidningen

Meny