Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokoms kommun satsar återigen på sommar­bonus för vikarier

äldre man dricker kaffe i en fin kopp medan en personalkvinna pratar med honom.

Krokoms kommun satsar en miljon kronor på att lösa bemanningen inom vården till sommaren. Bland annat finns möjlighet för vikarier att få en bonus på 6000 kronor.

Nu står det klart att Krokoms kommun satsar en miljon kronor på åtgärder som ska stärka bemanningen för sommaren 2024 inom vård och omsorg samt stöd och service. Precis som i somras rör det sig om en bonus på 6000 kronor för vikarier som arbetar minst 300 timmar mellan vecka 25 och 34, samt storhelgstillägg på lönen för den som arbetar under Yranhelgen. På liknande sätt som förra året kommer det att vara möjligt för ordinarie personal att få ersättning för att ta ut sin semester under en annan period än sommaren.

Satsningen klubbades igenom i socialnämnden efter en utvärdering av resultatet av de satsningar som gjordes i somras. Utvärderingen visar att under sommarmånaderna 2023 hade personalen inom vård och omsorg samt stöd och service cirka 3000 färre övertidstimmar jämfört med motsvarande period 2022. Det innebar en dryg miljon i minskade kostnader, vilket gör att sommarpaketet och sommarbonusen lönade sig ekonomiskt. Under juli 2023 hade personalen dessutom betydligt lägre korttidssjukfrånvaro jämfört med juli 2022, vilket tyder på att personalen har mått bättre och haft en bättre arbetsmiljö.

– Vår ambition är att alla våra medarbetare ska ges möjlighet till fyra veckors ostörd och sammanhängande semester under sommaren. Satsningarna i somras gav bra resultat och jag är glad att vi i god tid kan komma med samma erbjudande till nästa sommar, säger Anna Berkestedt Jonsson, chef för socialförvaltningen.

Gunnel Persson Westin, S, ordförande i socialnämnden, hoppas att sommarbonusen för vikarier kommer att locka många.

– Rent ekonomiskt är det här bra och jag är glad att vi kan måna om vår personal som behöver sin återhämtning. Förhoppningsvis får vi in många ungdomar som vill jobba och få en bonus. säger Gunnel Persson Westin.

För mer information:
Gunnel Persson Westin, S, ordförande i socialnämnden
Telefon: 0640 163 70

Anna Berkestedt Jonsson, chef för socialförvaltningen
Telefon: 0640 162 90

Meny