Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bygg- och miljönämndens möte den 8 juni

planta hålls i hand

Fokus på tillväxt, bostäder, rekreation och handel efter beslut.
Vi undersöker hur digitala verktyg kan öka servicen från oss och tips om sanktionsärenden är något av innehållet från sammanträdet.

Beslut om detaljplan i Krokoms tätort

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta planförslaget för att göra det möjligt att bygga för bostäder, småindustri, handel och rekreation. Förslaget ger spännande möjligheter till tillväxt och utveckling för Krokoms centrum.

Det rör området längs Offerdalsvägen, i folkmun kallat Forsbergs, som ligger granne med Krokomsbostäders huvudkontor. Detta område spelar även en viktig roll för att säkerställa en smidig påfart till "pensionärsspåret".

Beslutet skapar gynnsamma förutsättningar för kommande exploatörer och investerare att dra nytta av de spännande möjligheterna i Krokoms tätort.

Hur en detaljplan fungerar och vad syftet med den är kan ni läsa mer om här:


Sam­hälls­utveckling och planering - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

 

En påminnelse

Det förekommer en rad sanktionsärenden i nämnden som hade kunnat undvikas. Ofta handlar det bara om att den som vill bygga något behöver ta reda på vilka åtgärder man behöver göra innan man bygger eller installerar. Det är ett bra sätt att slippa onödiga utgifter.
Kika här för mer information om bygglovsprocessen:

 

 

Bygglov - Krokoms kommun

 

Här hittar ni mer information om ni funderar på att anlägga avlopp.

 

Avlopp - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.


Fem fritidshusbyggen

får positivt besked i Stavre

Fritidshusen får ett positivt förhandsbesked efter ansökan.
Det handlar om att de fem fritidshusen ska byggas på en och samma fastighet, med varierande storlek upp till 100 kvadratmeter.

Fritidshusen är tänkta att placeras i två rader cirka hundra meter från Stavresjön.

 

Ökad service-mer digitalt

Vi undersöker möjligheten att öka servicen för medborgare och intressenter inom miljö- och livsmedelsområdet genom smarta digitala lösningar.

Syftet ära att automatisera vissa delar av handläggningen genom ett digitalt system.

 

Målet är då ännu bättre service och att underlätta vissa processer.

En liknande lösning finns redan på byggsidan och har visat sig vara effektiv. Vår strävan är att underlätta för människor att få tillgång till den service de behöver genom digitala lösningar och teknik.


Nästa sammanträde i Bygg- och miljönämnden sker den 31 augusti.
Vi önskar alla en trevlig sommar.

Meny