Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från Bygg och miljönämndens möte den 16 mars

man kollar i telefon

Vid Bygg- och miljönämndens sammanträde lyftes ett antal ärenden till beslut. Bland annat ett flertal beslut om byggsanktionsavgifter där det inte funnits bygglov, eller bygganmälan.

Så slipper man byggsanktionssanktionsavgift

Nämnden vill trycka extra på den möjlighet som finns att rådfråga kommunen innan man påbörjar någon åtgärd, för att inte bryta mot lagstiftningen och få eventuella byggsanktionsavgifter.
Byggsanktionsavgifter är något som nämnden har att besluta om utifrån gällande lagstiftning och den myndighetsutövning som nämnden bedriver.

Nämnden tipsar

På kommunens hemsida finns nyttig information för dig som är i stånd att utföra någon slags åtgärd i eller på en fastighet.

Bygglov och tillstånd vanliga frågor - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

Förvaltningen har telefontid måndagar kl. 10.00–12.00 utöver det kan kommunens Kundcenter svara och lotsa vidare: 0640-161 00

Utsläpp får tidsfrist efter överklagande

Nämnden har tagit del av länsstyrelsens beslut att ändra tiden för när utsläppsförbud ska träda i kraft för Tulleråsens vatten- och avloppsföretag ekonomisk förening, som överklagat Bygg- och miljönämndens beslut från förra året att förbjuda utsläpp av orenat avloppsvatten.
Länsstyrelsen bifaller överklagandet från Tulleråsens vatten- och avloppsföretag ekonomisk förening, som angett att det varit omöjligt att åtgärda problemen under 2022 och därför vill att förbudet istället ska gälla från den 17 oktober 2023.


Meny