Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Socialnämnden har haft sammanträde

Krokoms kommun

Årets feriepraktik och översyn av personligt ombud. Kooperativens verkamheter. Det är några punkter som togs upp under nämndens möte den 20 februari.

Socialnämnden har beslutat om årets feriepraktik

Feriepraktiken ska erbjudas till Ungdomar i åk 1 och åk 2 i gymnasiet åk 9 i grundskolan och de ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar.

Lönen för de som väljer arbete inom vård och omsorg blir 70 kronor i timmen, medan övriga får 65 kronor i timmen.
Förutom kommunens arbetsplatser kan samtliga företag och föreningar ta emot feriepraktikanter förutsatt att det tecknas avtal om gällande lagar och regler inom arbetsmiljölagen och arbetstidslagen, samt att de får en god introduktion in i arbetsplatsen.

Här nedan går att surfa vidare till mer om feriepraktik.

Feriepraktik - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

Ser över personligt ombud

Personliga ombud är ett stöd som ska underlätta för människor med Psykiska funktionsnedsättningar. Stöd och hjälp med ekonomiska frågor, eller att få stöd med att exempelvis söka vård eller kontakt med andra samhällsfunktioner, det är syftet med det personliga ombudet.

Socialnämnden har tagit del av förslag om införande av personligt ombud i Krokom, och till nästa sammanträde ska förslaget till hur avtalets delar ser ut ha granskats innan beslut fattas om införande eller inte.

Utförare av omsorg informerade:

Storågårdens Bykooperativ

En lägenhet som väntar på en boende har renoverats efter årsskiftet. Vad gäller Covid har man lyckats hålla smittan borta från de boende, även om någon personal insjuknat under året. Boendet sysselsätter 5 personer och den fasta personalen har som krav att de ska ha en undersköterskeutbildning

Boendet med sina 6 lägenheter fungerar som en samlingsplats i byn beskriver de, när bokbussen eller glassbilen och planerad underhållning sker samlas byn för gemenskap.

Kooperativet Hotagsfjärden

Året har delvis präglats en del av situationen med pandemin, dock utan allvarlig sjukdom. Vaccinationer samt restriktioner gällde under början av 2022.

Verksamheten har klarat bemanning trots brist på vikarier och en del sjukfrånvaro. Kooperativet har firat 30 år, med grillfest och underhållning.
Nominerades till årets kooperativ, vilket de känner stolthet över.
En lång rad aktiviteter och utflykter har gjorts under året som sker i samråd med vad de boende önskar sig. Kooperativet engagerar många i närområdet, vilket märks i form av diverse gåvor till boendet. Det finns för närvarande två lägenheter outhyrda som de hoppas kunna fylla inom kort.

 

Meny