Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det finns pengar att söka för att främja ungas hälsa

Krokoms kommun gör under 2022 och 2023 en särskild satsning på ungas hälsa. Nu är det dags att skicka in ansökningar för 2023 och det finns 300 000 kronor avsatta för detta. Den 28 februari är sista dag för att söka pengar.

ungdomar på en multiarena

Efter dialogmöte med föreningar i kommunen identifierades tre områden inom vilka pengar kan sökas till olika insatser eller aktiviteter. Dessa områden är samverkan, engagerade vuxna/ledare och trygga mötesplatser. Här beskriver vi de tre områdena lite närmare:

  • Samverkan – Utveckla samverkan till exempel internt inom föreningen, mellan olika föreningar/aktörer, inom bygden, mellan olika geografiska platser, olika intresseområden osv.
  • Engagerade vuxna/ledare – Insatser för att till exempel hitta fler engagerade vuxna/ledare, kompetenshöjande insatser osv.
  • Trygga mötesplatser – utveckla och/eller skapa, med mötesplatser menas inte bara fysiska byggnader utan även aktiviteten i sig i vilken unga kan mötas

Med hjälp av de här pengarna kan det vara möjligt att göra det lilla extra som ger ett mervärde över tid. Erika Andersson Jonsson uppmanar den som är fundersam över något att höra av sig.

– Vi finns bara ett telefonsamtal bort, ring och gärna och bolla om ni har en idé som ni känner er osäkra på, säger Erika Andersson Jonsson, föreningssamordnare.

Ett tips är att gå ihop med någon annan förening för att kunna söka mer pengar.

– Gå ihop och skapa kloka aktiviteter för våra ungdomar, avslutar Erika Andersson Jonsson.

Sista ansökningsdag är den 28 februari.

Ansökningsblankett ungas hälsa Word, 93.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Meny