Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stora projekt på gång

Illustration av en karta som visar en tänkt utbyggnad av vatten- och avlopp mellan Dvärsätt och Ås.

Flera stora och spännande projekt har startat upp i Krokoms kommun. En ny förskola med tio avdelningar ska byggas i Krokom och VA-infrastruktur för 310 miljoner investeras i de södra delarna av kommunen.

Utbyggnad av VA-infrastruktur

Under en tioårsperiod investerar Krokoms kommun drygt 310 miljoner kronor i infrastrukturen för vatten och avlopp i de södra delarna av kommunen. Investeringen är nödvändig för att nya bostadsområden ska kunna byggas.

Området som projekteras är en sträckning mellan södra Ås och Dvärsätt, en del av det så kallade Stråket-området. Nya huvudledningar för både vatten och avlopp ska byggas efter­som de befintliga inte har kapacitet för fler anslutningar. Ledningsnät ska läggas både på sjöbotten och under jord.

Projekteringen startade upp under oktober 2020 och kommer att pågå under drygt ett och ett halvt år. Arbetet utförs av företaget AFRY som kommunen har ramavtal med.

Följ projektet om va-utbygg­naden här

Ny förskola i Krokom

Hösten 2022 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning för barnen.

Beslutet att bygga en ny förskola togs av barn- och utbildningsnämnden i september 2019 och planen är att den nya förskolan ska stå klar när höstterminen startar 2022. Att kommunen nu väljer att bygga en stor förskola i stället för att anpassa befintliga förskolor har sin förklaring.

Camilla Backman, rektor för förskolorna i Krokom menar att en stor förskola underlättar verksamhetens behov.

– Det kan låta stort men det bygger på en långsiktig strategi. Lokalerna blir möjliga att anpassa till antalet barn över tid. På det sättet behöver vi inte styra om och flytta mellan olika förskolor, starta upp eller lägga ner enheter som vi gör idag när barnantalet ökar eller minskar. Nu kommer de befintliga förskolorna att finnas samlade och dessutom utökas med en enhet, säger Camilla Backman.

Följ projektet ny förskola i Krokom här

Meny