Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Krokom stänger badhus, sporthallar och bibliotek

Skridskor på skridskois

Krokoms kommun stänger badhus, sporthallar och bibliotek till och med den 24 januari. Beslutet är fattat med anledning av Folkhälsomyndighetens besked den 18 december om ytterligare åtgärder för att bromsa smitta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig, exempelvis badhus, bibliotek, muséer mm till och med den 24 januari. Krokoms kommun har med anledning av detta beslutat följande:

  • Badhusen stängs till och med den 24 januari för föreningar, allmänbad och motionssim. OBS! Från och med den 11 januari är det möjligt för familjer i samma hushåll att boka tid i badhus. 
  • Sporthallar stängs för föreningar till och med den 24 januari. OBS! För familjer i samma hushåll är det dock möjligt att boka tid i sporthall även under den här perioden.
  • Biblioteken stängs för besök till och med den 24 januari men bokpaket kan även fortsättningsvis beställas via telefon för att lämnas ut vid dörren.
  • Aktivitetsytor utomhus, till exempel isytor och skidspår, hålls öppna.

Jonas Törngren, kommundirektör, säger att det finns många fina anläggningar utomhus i Krokoms kommun som han hoppas kommer nyttjas i ännu högre utsträckning under den här perioden.

- Våra idrottsföreningar med inomhusverksamhet har ställt in alla aktiviteter till och med den 24 januari men det finns ju möjlighet att nyttja våra skidspår, utegym eller isytor för att hålla träningen igång, säger Jonas Törngren.

Via Krokoms kommuns hemsida kan du hålla dig uppdaterad om kommunens skidspår vad gäller spårlängder, karta och spårstatus. Det finns även en karta över kommunens isbanor.

På många orter finns isytor som sköts om antingen av kommunen eller av ideella krafter. Utegym finns på flera platser, bland annat Aspås, Aspåsnäset, Änge, Rödön och Kaxås.

Meny