Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nytt folkbibliotek i Ås ska stå färdigt 2025

En hög med böcker

Ås skola växer och den befintliga skolmatsalen har under en tid varit för liten. Under förra året beslutades därför att biblioteket ska flyttas till en ny huskropp inom en annan del av skolområdet, för att göra plats för en större matsal.

Biblioteket blir ett helt nytt folkbibliotek där bibliotekspersonalen haft ett stort inflytande över utformningen för att den ska bli så bra som möjligt.

När står det klart?

Enligt den preliminära tidsplanen för bygget flyttar biblioteket in i sina nya lokaler i januari 2025. Under 2023 planerar biblioteket både för flytten och för hur lokalen ska utformas utifrån medborgarnas behov.

Här kan du läsa mer om skolbygget i Ås:

Ny skola i Ås

Bättre tillgänglighet

När nya biblioteksfilialer byggs i landet placeras de nästan alltid i anslutning till den lokala grundskolan, för att personal och media ska kunna nyttja biblioteket på ett så bra sätt som möjligt.

Så kommer vi att göra även här. Ås bibliotek kommer att fortsätta vara ett folkbibliotek som är placerat i skolans lokaler som används av både allmänhet, skolbarn och pedagoger vid Ås skola.

Tillgängligheten till biblioteksservice kommer bli bättre.
Biblioteket kommer att ligga nära två bostads­områden samt den nya fritidsgårdslokalen. Vid biblioteket blir det flera parkeringar som endast är till för bibliotekets besökare. Även gång- och cykelvägar kommer att anslutas till bibliotekets entré. Vi kommer dessutom att göra en översyn av öppettiderna för att se om de kan utökas när de nya lokalerna står färdiga.

Trafiksituationen för­bättras

Hämtning och lämning av skolbarn kommer att ske tryggt, säkert och helt separerat från både besöks- och personalparkeringarna samt från skolområdets inlastningszoner. Besökare med bil till biblioteket kommer att svänga ner från Ösavägen till Röstavägen, där det är en betydligt lugnare trafikmiljö.

Krokoms bibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förslag om annan lokal var inte möjligt att genomföra

Det har tidigare kommit ett medborgarförslag om att flytta biblioteket till före detta distrikts­sköterskemottagningen. Detta går inte att genomföra eftersom den byggnaden inte har tillräckligt högt i tak. Enligt Boverkets byggregler ska takhöjden vara minst 2,70 meter i offentliga lokaler. Dessutom skulle en flytt dit ha betytt orimliga ombyggnationer.

Ambitionen från bibliotekets sida är att skapa en precis lika bra biblioteksverksamhet som idag, om inte bättre, i de nya bibliotekslokalerna som står färdiga om cirka 2 år.


Meny