Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Behöver ni skolskjuts för kommande läsår?

Bild på en blå skolskjutsskylt.

Nu är det dags för alla som är i behov av skolskjuts läsåret 2022-2023 att skicka in en ansökan. Detta gäller även för elever som enbart ska nyttja linjetrafiken och/eller de som har rätt till skolskjuts på grund av avstånd. Vi behöver din ansökan senast 31 mars.

Enkelt att an­söka via vår nya e-tjänst!

För att alla anmälningar/ansökningar ska hinna behandlas i god tid inför skolstart ska anmälan/ansökan skickas in senast den 31 mars 2022.

Ansök skolskjuts enkelt via e-tjänsten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

  • Folkbokförd i kommunen
  • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
  • Uppfyller något av kriterierna; långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning (att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) eller annan omständighet

Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem. Skolskjuts ska i första hand utföras med ordinarie linjetrafik (Länstrafiken).

Mer information om skolskjuts finns här

Meny