Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nya förskolan i Krokom försenas

en liten flicka leker utomhus med hink och spade

Den ursprungliga planen var att den nya förskolan med 10 avdelningar skulle stå klar och redo att ta emot barnen höstterminen 2022. Förseningar gör nu att inflyttning skjuts fram till vårterminen 2023.

Att detaljplanearbetet försenats beror på att den naturvärdesinventering som gjordes sommaren 2020 inte bedömdes följa svensk standard. Den behöver nu göras om under sommaren 2021. När den är klar kan markarbeten som avverkning påbörjas. Nina Olofsson, byggprojektledare förklarar planen närmare.

 

- När naturvärdesinventeringen är gjord ska detaljplanen skickas ut på granskning vilket innebär att den inte kan antas förrän tidigast i höst, berättar Nina Olofsson.

Under juni månad går en förnyad konkurrensutsättning ut, en upphandling som bjuder in ramavtalets samtliga leverantörer att lämna anbud på nytt. Upphandlingen kommer att utvärderas efter semestrarna. Och byggstarten beräknas komma igång i årsskiftet 2021-22.

 

- Vi ser än så länge inte några större problem med att tidplanen skjuts fram. Enligt den prognos som tagits fram av barn- och utbildningsförvaltningen beräknas inte behovet av antalet förskoleplatser öka förrän tidigast våren 2023. Beslutet är förankrat i styrgruppen, säger Nina Olofsson.

 

Mer information om den nya förskolan i centrala Krokom hittar du på projektsidan:

 

Länk till projektsida

Meny