Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 2021-22

Bild på en blå skolskjutsskylt som visar en vuxen, ett barn och en buss.

För att kunna planera och dimensionera skolskjutsarna behöver ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår. Ansökan ska göras senast under vecka 20, 2021.

Elever har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet och till och från skolan om eleven är:

  • Folkbokförd i kommunen
  • Inskriven i den av kommunen anvisade skolan
  • Uppfyller något av kriterierna; långt avstånd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning (att ha nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt) eller annan omständighet

Skolskjuts går inte till eller från skolbarnomsorg eller fritidshem.

Mer information om hur det funkar med skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och särskola hittar du här:

Länk till sidan Skolskjuts och busskort

Meny