Translate site

Startsida Krokoms kommun

Utförande av utstakning

Vid utstakning ska i första hand finutstakning ske. Utförs endast grovutstakning ska samråd med ansvarig bygglovhandläggare ske innan utstakning.

Du som sökande/byggherre ska tillhandahålla profilvirke, se skiss nedan, och vara med vid  utstakningen. Det rekommenderas att man gör en markavtäckning där byggnaden ska stå före utstakningen påbörjas.
 
Utstakning sker utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats med utsättare, utan måste alltid tas först med ansvarig bygglovshandläggare.

Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut. Inte grunden, om inte annat anges i ditt bygglov eller startbesked.

Uppdaterad 2012-02-16 av Åsa Sjödin

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se