Lagkrav för laddning vid parkeringsplatser

Elbilar som laddas

För laddning av elfordon finns såväl retroaktiva som nya lagkrav att följa för den som är ägare av vissa parkeringsplatser.

Retroaktiva lagkrav

För uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än tjugo perkeringsplatser ska det finnas minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025.

Inga retroaktiva krav ställs för ouppvärmda byggnader, bostadshus eller byggnader avsedda för total­för­svaret.

Nya lagkrav

Under 2021 kom följande nya regler från Boverket med krav på laddinfrastruktur för laddning av elfordon:

  • Nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.
  • Vid ombyggnation, eller vid nybygge, av uppvärmda byggnader med fler än tio parkeriingsplatser ska de ha ledningsinfrastruktur till tjugo procent av alla parkeringsplatser och minst en laddpunkt.

 

För ytterligare information hänvisar vi till Energi- och klimatrådgivarna Jämtland-Härjedalen: energirad@regionjh.se

Definitioner

Definitioner

Uppvärmd byggnad
— En byggnad där energi används för att påverka inomhusklimatet.


Bostadshus
— Byggnad i vilken mer än halva bruttoarean är avsedd för bostäder.


P-plats
— En area avsedd för parkering av personbil eller lätt lastbil. Kan vara på tomt eller i byggnad. Om parkeringsplatser inte är uppmärkta/linjerade på en parkering kan en parkeringsplats anses vara 2,70 x 5 meter och ha tillräckligt fritt utrymme bakåt. Tillräckligt utrymme beräknas normalt vara omkring 6 meter för parkeringsrader positionerade i följd.

Utformningskrav

Utformningskrav

Placering och utformning:
Ett allmänt råd är att punkten bör kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga och från en eldriven rullstol. Hinder i form av kantstenar och nivåskillnader bör undvikas.

Höjd:
Anslutning på max 120 cm

Kontakttyp: combo2/CCS eller TYP 2

Ledningsinfrastrukturen:
Det ska finnas en tydlig plan.
Det finns inga krav för följande:

  • Vem laddpunkten är till för
  • Effekt
  • Mätning eller debitering

Det kan finnas stöd att söka

Det kan finnas stöd att söka

Det finns två olika investeringsstöd från Naturvårdsverket att söka för installation av laddpunkter.

  • Klimatklivet, för publik laddning från 10 till 350 kW. Kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer.
  • Ladda bilen, för icke publik laddning där laddpunkter är avsedda för arbetsplatspersonal eller boende. Det kan sökas av företag, bostadsrättsföreningar och organisationer.

Aktuell information om stöden hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Om du inte behöver installera en laddpunkt enligt lag förrän 2025 kan du söka stöd för hela installationen innan dess.

Åtgärder som måste genomföras enligt lag, enligt annan författning eller villkor i tillstånd är inte stödberättigade. Däremot kan du ansöka om stöd för en installation som sker samtidigt som den som krävs för att uppfylla lagkravet. Den sökande ska då räkna bort kostnaderna för de laddpunkter som omfattas av kravet.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny